Algemene voorwaarden

Opdracht
Op basis van uw wensen stellen wij een offerte samen. Deze offerte is geldig tot 4 weken na de 
offertedatum. Bij goedbevinden stuurt u de offerte ondertekend retour. Hiermee gaat u tevens 
akkoord met deze algemene voorwaarden. 
Zodra wij deze offerte retour hebben ontvangen, krijgt u per mail of per post een bevestiging 
van de opdracht.
  
Tijden en pauze
De schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer 
blijft, dan geeft u opdracht tot meerwerk. De kosten die hiermee gepaard gaan, komen bovenop de 
in offerte vermelde prijzen.
De schminkster heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten. 
Bij een boeking van 8 uur of meer behouden wij ons het recht voor, om van een doorbetaalde 
eetpauze van 30 minuten te genieten.  

Betaling
Betaling contant ter plaatse voorafgaand aan de activiteit of uiterlijk 2 weken voor aanvang 
per bank. Pas wanneer de betaling is ontvangen, wordt de opdracht definitief. 
Verschuldigd bedrag overmaken op rekeningnummer NL95 KNAB 0622 3340 93 t.n.v. N.Brouwer 
te Hendrik Ido Ambacht.
Wanneer u zich niet aan uw betalingsverplichting houdt, zijn wij genoodzaakt u bij een tweede 
herinnering Administratieve kosten te berekenen a €10,-. Bij uitblijven van de betaling zullen 
wij de vordering uit handen geven. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor uw 
rekening.
  
Toeslagen
Voor opdrachten na 18:00 uur rekenen wij een toeslag op het uur tarief van 25% tot 40% 
(avond en nacht toeslag).
Op nationale feestdagen gelden de volgende toeslagen:
Eerste en tweede kerstdag, oud en nieuw: 200% toeslag.
Overige feestdagen: 50% tot 100% toeslag.
Nieuwjaarsdag
Goede Vrijdag
1e en 2e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Bevrijdingsdag
1e en 2e Pinksterdag
1e en 2e Kerstdag
Oudejaarsdag
  
Wijzigingen en annuleringen 
Wijziging in de opdracht (b.v. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk
door te geven. Daarbij hanteert Schmink with Joy de volgende voorwaarden:
Bij wijziging tot 2 weken van de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging 
aangepast (verhoogd/verlaagd)
Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen 
aangepast als het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf 
opgegeven offerteprijs verschuldigd en wordt er geen prijsverlaging toegepast.
Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de offerteprijs.
Bij opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf opgegeven offerteprijs verschuldigd. 
Ook hier wordt geen prijsverlaging toegepast.
  
Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:
Bij annulering binnen 24 uur van de opdracht brengen wij u 100% van de offerteprijs in rekening. 
Bij annulering binnen een week voor de opdracht brengen wij 50% in rekening.
Bij annulering binnsen de 2e week voor de opdracht  wordt 40 % van de offerteprijs in 
rekening gebracht.
                                                                                
 
Annulering door Schmink with joy
Schmink with Joy behoudt zich het recht voor, een opdracht te annuleren bij twijfel over de 
opdrachtgever.
Schmink with Joy behoudt zich het recht voor, een opdracht kosteloos te annuleren in geval van 
onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal 
de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte te worden gebracht. Wij zullen te allen tijde 
voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. 
Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u wel rekening mee te houden dat er 
géén passende vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kunnen de schminkactiviteiten niet 
(of gedeeltelijk) door gaan. Schmink with Joy rekent in deze uitzonderlijke gevallen op uw 
begrip! En krijgt de opdrachtgever het volledige bedrag terug.  
 
Aansprakelijkheid
Schmink with Joy doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. 
Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan horen wij dat graag. Wij zullen dan in overleg
met u zorgen voor een passende oplossing.
De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met water en zeep gemakkelijk te verwijderen. 
Sommige kleuren - met veel kleurpigment - kunnen na wassen sporen achterlaten op de huid.
Schmink with Joy is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, 
direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze 
worden veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.
In verband met hygiëne behouden wij ons het recht voor – bij vermoeden van besmettelijke 
(huid)problemen – personen te weigeren voor onze schminkactiviteiten. 

Vereiste benodigdheden op de schminklocatie 
De opdrachtgever zorgt voor:
Een toegankelijke en veilige locatie
Ruim voldoende licht(daglicht)
Een tafel van minimaal 1 tot 1,5 meter
Bij binnen locaties zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar 
eventuele andere activiteiten. Indien de locatie te belemmerend werkt voor onze activiteiten, 
zullen we in samenspraak met de opdrachtgever naar een alternatieve plek zoeken. 
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de activiteit geannuleerd en gelden de voorwaarden 
zoals bij annulering op de dag zelf. Waarbij de gereden kilometers ook in rekening worden 
gebracht.
Bij buitenlocaties zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te
zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bv. Een partytent, grote parasol of
een kraampje)
Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar onze inschatting onmogelijk 
maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog
voor een passende binnen locatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de activiteit 
geannuleerd en gelden de voorwaarden zoals bij annulering op de dag zelf. 
Waarbij de gereden kilometers ook in rekening worden gebracht.
  
Toezicht tijdens schminken
Om tot het beste resultaat te komen, zal de schminkster van Schmink with Joy zich vooral focussen
op het kind dat op dat moment in de schminkstoel zit en kan niet fungeren als oppas voor de 
andere kinderen. De opdrachtgever dient dan ook zorg te dragen voor 1 of meer volwassenen die 
toezicht houden op de andere kinderen.
  
Promotionele activiteiten
Schmink with Joy behoudt zich het recht voor, haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de 
opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners,
flyers en visitekaartjes. Anders in overleg.   
 
Overige voorwaarden opdrachtgever
De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Schmink with Joy afstand te doen van haar
eigen algemene voorwaarden.
 
Foto’s – Auteursrechten
Schmink with Joy behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen. 
De foto’s (kinderen en volwassenen) kunnen op de website van Schmink with Joy geplaatst  worden. 
Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van tevoren nadrukkelijk te
worden aangegeven.
  
Op alle foto’s van Schmink with Joy rusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan 
beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Schmink with Joy.
Nathalie Brouwer    
Tel. 06-20618231    
Mail: info@schminkwithjoy.nl      
www.Schminkwithjoy.nl   
KvKnr.:51938464
Woonplaats: Hendrik Ido Ambacht © 2013. Schminkwithjoy. Alle Rechten Voorbehouden