Algemene voorwaarden

Opdracht

Op basis van uw wensen stellen wij een offerte samen. Deze offerte is geldig tot 4 weken na de offertedatum.

Bij goed bevinden stuurt u de offerte ondertekend retour. Hiermee gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden. Zodra wij deze offerte retour hebben ontvangen, krijgt u per mail of per post een bevestiging van de opdracht.

 

Tijden en pauze

De schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer blijft, dan geeft u opdracht tot meerwerk. De kosten die hiermee gepaard gaan, komen bovenop de in offerte vermelde prijzen.

De schminkster heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten. Bij een boeking van 8 uur of meer behouden wij ons het recht voor, om van een doorbetaalde eetpauze van 30 minuten te genieten.

 Betaling

Betaling contant ter plaatse voorafgaand aan de activiteit of uiterlijk 2 weken voor aanvang per bank. Pas wanneer de betaling is ontvangen, wordt de opdracht definitief. Verschuldigd bedrag overmaken op rekeningnummer NL15INGB0755941896 t.n.v. N. Brouwer te Hendrik Ido Ambacht.

Wanneer u zich niet aan uw betalingsverplichting houdt, zijn wij genoodzaakt u bij een tweede herinnering Administratieve kosten te berekenen a €10,-. Bij uitblijven van de betaling zullen wij de vordering uit handen geven. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor uw rekening.

 

Toeslagen

Voor opdrachten na 20:00 uur rekenen wij een toeslag op het uur tarief van 25% tot 40% (avond en nacht toeslag).

Op nationale feestdagen gelden de volgende toeslagen: Eerste en tweede kerstdag, oud en nieuw: 200% toeslag.

Overige feestdagen: 50% tot 100% toeslag.

Nieuwjaarsdag

Goede Vrijdag

1e en 2e Paasdag

Koningsdag

Hemelvaartsdag

Bevrijdingsdag

1e en 2e Pinksterdag

1e en 2e Kerstdag

Oudjaarsdag

 Wijzigingen en annuleringen 

Wijziging in de opdracht (b.v. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te geven. Daarbij hanteert Schmink with Joy de volgende voorwaarden:

Bij wijziging tot 2 weken van de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd)

Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast als het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf opgegeven offerteprijs verschuldigd en wordt er geen prijsverlaging toegepast.

Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de offerteprijs. Bij opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf opgegeven offerteprijs verschuldigd. Ook hier wordt geen prijsverlaging toegepast.

Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

Bij annulering tot 2 weken voor de opdracht kunt u kosteloos annuleren

Bij annulering binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.

Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 75% van de offerteprijs in rekening.

Annulering door Schmink with joy

Schmink with Joy behoudt zich het recht voor, een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

Schmink with Joy behoudt zich het recht voor, een opdracht kosteloos te annuleren in geval van onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte te worden gebracht. Wij zullen te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u wel rekening mee te houden dat er géén passende vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kunnen de schminkactiviteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. Schmink with Joy rekent in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip! En krijgt de opdrachtgever het volledige bedrag terug.

 

Aansprakelijkheid

Schmink with Joy doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan horen wij dat graag. Wij zullen dan in overleg met u zorgen voor een passende oplossing.

De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met water en zeep gemakkelijk te verwijderen. Sommige kleuren - met veel kleurpigment - kunnen na wassen sporen achterlaten op de huid.

Schmink with Joy is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze worden veroorzaakt door aantoonbare grove schuld, of opzet.

In verband met hygiëne behouden wij ons het recht voor – bij vermoeden van besmettelijke (huid)problemen – personen te weigeren voor onze schminkactiviteiten.

Vereiste benodigdheden op de schminklocatie

De opdrachtgever zorgt voor:

Een toegankelijke en veilige locatie

Ruim voldoende (daglicht)

Een tafel van minimaal 1 tot 1,5 meter

Bij binnen locaties zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten. Indien de locatie te belemmerend werkt voor onze activiteiten, zullen we in samenspraak met de opdrachtgever naar een alternatieve plek zoeken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de activiteit geannuleerd en gelden de voorwaarden zoals bij annulering op de dag zelf. Waarbij de gereden kilometers ook in rekening worden gebracht.

Bij buitenlocaties zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bv. Een partytent, grote parasol of een kraampje)

Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar onze inschatting onmogelijk maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de activiteit geannuleerd en gelden de voorwaarden zoals bij annulering op de dag zelf. Waarbij de gereden kilometers ook in rekening worden gebracht.

 

Toezicht tijdens schminken

Om tot het beste resultaat te komen, zal de schminkster van Schmink with Joy zich vooral focussen op het kind dat op dat moment in de schminkstoel zit en kan niet fungeren als oppas voor de andere kinderen. De opdrachtgever dient dan ook zorg te dragen voor 1 of meer volwassenen die toezicht houden op de andere kinderen.

 

Promotionele activiteiten

Schmink with Joy behoudt zich het recht voor, haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners, flyers en visitekaartjes. Anders in overleg.

Overige voorwaarden opdrachtgever

De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Schmink with Joy afstand te doen van haar eigen algemene voorwaarden.

Foto’s – Auteursrechten

Schmink with Joy behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s (kinderen en volwassenen) kunnen op de website van Schmink with Joy geplaatst  worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven.